Rozdílová mapa: Imise PM10 (průměrné roční koncentrace) – „OVS – NS“ (© 2010 – autoři projektu)