Podíl obyvatel v oblastech s překročením imisních limitů (% z celkového počtu obyvatel v řešeném území)