Spotřeba času uživatelů v běžné uliční síti Prahy v jednotlivých stavech NKS. © 2010 – autoři projektu.