Spotřeba času na komunikační síti Prahy a přilehlých oblastí v jednotlivých stavech NKS. © 2010 – autoři projektu.