Schéma nadřazené komunikační sítě dle ÚPn. © 2010 – autoři projektu.