Aktuální schéma sítě hlavních komunikací dle platného územního plánu komunikační sítě hl. m. Prahy