Průmět roštového dopravního systému (60. léta) do platného územního plánu komunikační sítě hl. m. Prahy