Českobrodská: návrh 2019 (dopravně-urbanistická studie)