MÚK Pelc-Tyrolka a Povltavská ulice, varianta s patrovým uspořádáním (© 2010 Mott MacDonald & CTECH)

MÚK Pelc-Tyrolka a Povltavská ulice, varianta s patrovým uspoøádáním (© 2010 Mott MacDonald & CTECH)