Situace stavby 0094 Balabenka – Štìrboholská radiála v ortofotom

Situace stavby 0094 Balabenka – Å těrboholská radiála v ortofotomapě (© 2010 autoři projektu)