Stavba MO č. 0081, východní portál tunelu pod Bílou skálou (© 2010 autoři projektu)

Stavba MO è. 0081, východní portál tunelu pod Bílou skálou (© 2010 autoøi projektu)