Stavba MO č. 0081, patrové vedení pravého jízdního pásu v Povltavské ulic i (© 2010 autoři projektu)

Stavba MO è. 0081, patrové vedení pravého jízdního pásu v Povltavské ulic i (© 2010 autoøi projektu)