Situace stavby 0081 Pelc-Tyrolka – Balabenka v ortofotomapì (© 2

Situace stavby 0081 Pelc-Tyrolka – Balabenka v ortofotomapě (© 2010 autoři projektu)