Oblast Košinky ve variantě s patrovým uspořádáním (© 2010 Mott MacDonald & CTECH)