Interiér tunelu Libeňské spojky (© 2010 SATRA & ARTOO)