Detail protihlukových clon na Balabence (© 2010 SATRA & ARTOO)