Celkový pohled na oblast Balabenky (© 2010 SATRA & ARTOO)