Axonometrie tunelů v prostoru náměstí Na Stráži a MÚK Vychovatelna (© 2010 SATRA & ARTOO)