Stavba č. 0094 Balabenka – Štěrboholská radiála

Portály tunelových ramp v MÚK Českobrodská, ražená varianta