Stavba č. 0081 Pelc-Tyrolka – Balabenka

MÚK Pelc-Tyrolka a Povltavská ulice, varianta s patrovým uspořádáním