Situace stavby 0094 Balabenka – Štìrboholská radiála v ortofotom