Severní portály tunelu Jarov ve variantě V2 a T2 (© 2010 autoři projektu)