Severní portály tunelu Jarov ve variantě V1 (© 2010 autoři projektu)