Podjezd pod kolejištěm ČD v ulici Spojovací (© 2010 SATRA & ARTOO)