Celkový pohled na oblast Vysočanského náměstí (© 2010 SATRA & ARTOO)