Axonometrie patrového uspořádání tunelů (© 2010 SATRA & ARTOO)