2. fáze výstavby – výstavba stropu v mělké stavební jámě (© 2010 SATRA & ARTOO)