Na Tunelový komplex Blanka, uvedený do provozu v roce 2015, navazuje připravovaný soubor dvou staveb Městského okruhu Pelc-Tyrolka – Balabenka (0081) a Balabenka – Štěrboholská radiála (0094), a dále tzv. Libeňská spojka (8313). Realizací souboru staveb dojde k dokončení celého Městského (vnitřního) okruhu s celkovou délkou 32 km. Doposud je provozováno cca 70 %.
Celková délka trasy souboru staveb činí 10,2 km (5,6 km stavba č. 0094, 3,2 km stavba č. 0081, 1,4 km stavba č. 8313). Trasa je vedena v délce cca 8,5 km v tunelech hloubených a ražených.
V rámci urbanisticko dopravní studie 2019 došlo k významnému zlepšení, fakticky k eliminaci, negativních urbanistických, ale i environmentálních dopadů této potřebné stavby struktury města. Výsledkem nové studie je změna koncepce řešení založená na maximální možné integraci stavby nadřazené komunikační sítě do městského prostředí. Řešení využívá vedení Městského okruhu a Libeňské spojky převážně v podzemí, zatímco na povrchu jsou vytvořeny podmínky pro místní městské dopravní vazby, rozvoj dotčeného území a krajiny. Vše v souladu s aktuálními i předpokládanými budoucími požadavky.

Nejnovější aktuality projektu

Menu