Radlická radiála

Radlická radiála je v systému komunikací hl. m. Prahy důležitou radiální komunikací s městským i regionálním významem. Na západním okraji města v prostoru Třebonic je napojena na Pražský okruh a dálnici D5 a v prostoru Zlíchova je zaústěna na Městský okruh s pokračováním na Barrandovský most nebo do tunelů Mrázovka. Radiála je a bude využívána vnitřní i vnější dopravou. Převezme část dopravních vztahů z ulic Plzeňská a K Barrandovu a napojí oblast Jihozápadního města včetně nových rozvojových oblastí na Městský okruh.

V současné době je v provozu úsek Radlické radiály I (Rozvadovská spojka) mezi Pražským okruhem a ulicí Bucharova, který byl postaven v letech 1976–1980. Její další pokračování směrem k městskému okruhu je předmětem stavby č. 9567 Radlická radiála II JZM – Smíchov. Zde navrhovaná trasa Radlické radiály prochází urbanizovaným územím ve specifických morfologických podmínkách. Překážku pro průchod radiály daným prostorem vytváří historická zástavba Butovic, Jinonic a osídlené Radlické údolí. Mezi údolní nivou Vltavy, kde leží trasa městského okruhu, a planinou Stodůlek je rozdíl více než 140 výškových metrů. Dané územní a terénní konflikty bylo možné překonat jen za cenu poměrně rozsáhlých tunelových úseků.


Comments are closed.