Pražský okruh

Pražský okruh (Silniční okruh kolem Prahy – SOKP, rychlostní silnice R1) je nejen součástí nadřazené sítě komunikací v Praze, ale také součástí sítě dálnic a silnic České republiky. Celková plánovaná délka Pražského okruhu je téměř 83 km. Patří mezi nejvýznamnější dopravní stavby hlavního města Prahy a Středočeského kraje a po svém dokončení se stane jednou z dopravně nejzatíženějších komunikací v České republice. Je součástí IV. multimodálního koridoru transevropské dopravní sítě TEN-T. Jeho trasa je v souladu s Územním plánem hlavního města Prahy a s Územním plánem Pražského regionu.

Úkolem okruhu je, ale hlavně bude, odlehčit zatížené síti městských komunikací a propojit všechny dálnice a rychlostní silnice u Prahy a umožnit tak tranzitní dopravě plynulý přechod mezi všemi dálkovými trasami, které se z Prahy radiálně rozbíhají. Tím výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu na komunikační síti hlavního města Prahy a ke zlepšení životního prostředí ve městě. První zmínky o silničním obchvatu kolem Prahy, tehdy nazývaného Pražský dálnicový okruh, jsou již z 30. let 20. století, z období vzniku historie dálnic na tehdy Československém území. Stavba celého SOKP je rozdělena do 11 úseků.

 • Stavba číslo 510 Satalice – Běchovice (délka 4,7 km, kategorie MV 34/100, R 34/100, v provozu od 10.1984 respektive 11.1993)
 • Stavba číslo 511 Běchovice – D1 (délka 12,6 km, kategorie S 34,5/100, v přípravě)
 • Stavba číslo 512 D1 – Vestec (délka 8,8 km, kategorie S 27,5/100, v provozu od 09.2010)
 • Stavba číslo 513 Vestec – Lahovice (délka 8,3 km, kategorie S 27,5/100, v provozu od 09.2010)
 • Stavba číslo 514 Lahovice – Slivenec (délka 6,0 km, kategorie S 27,5/100, v provozu od 09.2010)
 • Stavba číslo 515 Slivenec – Třebonice (délka7,2 km, kategorie S 26,5/100, v provozu od 09.1983)
 • Stavba číslo 516 Třebonice – Řepy (délka 3,3 km, kategorie R 34/120, v provozu od 08.2000)
 • Stavba číslo 517 Řepy – Ruzyně (délka 2,5 km, kategorie R 34/120, v provozu od 10.2001)
 • Stavba číslo 518 Ruzyně – Suchdol (délka 9,4 km, kategorie S 34/100, v přípravě)
 • Stavba číslo 519 Suchdol – Březiněves (délka 6,7 km, kategorie S 34/100, v přípravě)
 • Stavba číslo 520 Březiněves – Satalice (délka 13,1 km, kategorie S 34/100, v přípravě)

Výstavbu zajišťuje Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Podrobnosti o Pražském okruhu naleznete na stránkách www.okruhprahy.cz


Comments are closed.