Varianta T2

Tunel Malešice – Balabenka s raženou částí pod sídlištěm Zelené město po Vysočanské náměstí. Hloubená část pod ulicí Spojovací po podjezd pod ČD

Varianta T2 je co do směrového vedení v podstatě shodná s variantou T1, pouze jsou prodlouženy ražené tunely. Oproti variantě T1 podchází varianta T2 v raženém úseku tunelu nejen areál Středního odborného učiliště Jarov, sídliště Zelené město a komerční Centrum Jarov, ale i ulici Spojovací až po Vysočanské náměstí. V této variantě není obsažena MÚK K Žižkovu. Výškově se varianta T2 odlišuje od T1 vedením nivelety od MÚK Českobrodské, odkud klesá směrem k Vysočanskému náměstí. MO se stejně jako ve variantě V2 a T1 napojuje za Vysočanským náměstím na ulici Spojovací před podjezdem ČD Libeň-Masarykovo náměstí. Za Vysočanským náměstím je navržena MÚK Novovysočanská, která umožňuje nájezd z Vysočanského náměstí na MO směr Balabenka a sjezd z MO v opačném směru. Za podjezdem ČD je navržena nájezdná rampa z ulice Českomoravské na MO směr Balabenka a nájezdná rampa z ulice Sokolovské na MO směr Jarov.


Comments are closed.