Varianta T1

Tunel Malešice – Balabenka s raženou částí pod sídlištěm Zelené město a hloubenou pod ulicí Spojovací po podjezd pod ČD

Oproti předchozím variantám V1 a V2, které mají vždy dva samostatné tunely (Malešice, Jarov), dochází v navrhovaných variantách T1 a T2 k vytvoření jedné souvislé tunelové trasy od Malešic po Balabenku s raženými a hloubenými tunely. Vedením v nové stopě v úseku Českobrodská-Balabenka dochází zároveň k odsunu složitého dopravního uzlu Českobrodská/Jarov mimo obydlenou oblast a k jeho zjednodušení a částečnému přesunu dopravních vazeb do podzemí. Nová trasa MO se napřimuje a zkracuje, z dopravního hlediska jsou však varianty T1 a T2 shodné s variantami V1 a V2.

Varianta T1 navazuje na společný úsek všech variant (km 0,0-2,1) MO mezi MÚK Černokostelecká a tunelem Malešice – Balabenka. Ražený portál je posunut oproti variantám V1 a V2 tak, aby tunel MO podešel Malešické náměstí bez nutnosti demolic a dalších omezení. MO podchází v hloubené části tunelu ulici Českobrodskou. V místě křížení je navržena MÚK Českobrodská, která umožňuje napojení MO na Jarovskou spojku a na ulici Českobrodskou. Trasa MO následně klesá v ražené části tunelu pod areál Střední odborné školy.


MÚK Českobrodská ve variantě T1 a T2, portály vjezdových a výjezdových ramp z tunelu (© 2010 autoři projektu)

Ražený tunel pokračuje pod sídlištěm Zelené město při jeho hranici s komerčním centrem Jarov a následně stoupá ke křižovatce ulic Spojovací a Pod šancemi. Zde je navržena MÚK K Žižkovu, která umožňuje napojení MO na ulici Spojovací. Následně se trasa MO směrově sbíhá s ulicí Spojovací. MO je zde navržen v hloubeném tunelu pod úrovní Spojovací a klesá směrem k Vysočanskému náměstí. Za náměstím hloubený tunel končí a trasa MO se výškově napojuje na ulici Spojovací před podjezdem pod tratí ČD Libeň-Masarykovo nádraží. Zde je navržena „doplňující“ větev MÚK K Žižkovu, která umožňuje výjezd z MO od Balabenky na ulici Spojovací na Vysočanské náměstí. Za podjezdem ČD jsou navrženy rampy MÚK Balabenka, které umožňují nájezd z ulice Sokolovské a Českomoravské na MO a navíc sjezd z MO od Malešic do ulice Českomoravské.


Comments are closed.