Možnosti ovlivnění dělby přepravní práce

Při úvahách o možnosti ovlivnit v dopravní prognóze dělbu přepravní práce musíme realisticky hodnotit:
• objem cest zbytných, které lze nahradit vyšší kvalitou veřejné hromadné dopravy;
• a objem cest nezbytných, kde veřejná hromadná doprava může jen velmi obtížně nabídnout odpovídající náhradu za dopravu individuální.

Jako příklad můžeme uvést, že doprava individuální evidentně zbytná je taková, kdy jedna osoba bez jakéhokoli těžšího nákladu jede z místa A do místa B osobním automobilem, přestože po stejné trase by mohla stejně pohodlně realizovat svou přepravu přímým spojem veřejné hromadné dopravy nebo jedním přestupem s krátkou docházkovou vzdáleností. Je však naopak zcela iluzorní si myslet, že lze nabídnout náhradu hromadnou dopravou pro cestujícího, který má řetězenou cestu spojenou s přepravou kolegů nebo jiných rodinných příslušníků či převáží náklad, cestu několikrát přerušuje nebo vyjíždí z místa a míří do místa, ve kterém není odpovídající spoj veřejné hromadné dopravy, nebo se jedná o cestu mimo město nebo cestu přes město tranzitující.

Kritéria, která se hodnotí při hodnocení nákladů cesty, tedy i při rozhodování o dělbě přepravní práce:
a. přímé finanční náklady na cestu,
b. cestovní čas,
c. pohodlí při cestě,
d. spolehlivost cesty,
e. bezpečnost cesty,
f. další pohoda jako je scenérie, možnost četby apod.

Vlivy na přepravní práci:
ad a) Přímé provozní náklady vozidel se liší podle typu vozidla a zahrnují parametry související s pohonnými hmotami a látkami a parametry související s opotřebením pohyblivých částí, odpisy vozidel, pneumatik apod.

ad b) Hodnota času se rovněž liší podle ekonomické aktivity účastníků přepravy a rozlišuje se na řidiče v pracovní době, spolucestujícího v pracovní době, totéž mimo pracovní dobu a liší se podle výrobnosti dotyčných pracovníků a jejich vlastního subjektivního ohodnocení mimo pracovní dobu.

ad c,d) Z hlediska pohodlí na cestě může často díky narůstajícím kongescím veřejná hromadná doprava konkurovat svým komfortem dopravě individuální, avšak pouze za podmínky, že je čistá, spolehlivá a cestující mají možnost se posadit. Naopak nespolehlivá veřejná hromadná doprava, přeprava v tlačenici s cestujícími nevábného chování může být naopak naprosto odpuzující pro využívání veřejné hromadné dopravy.

ad e) Významným faktorem užívání individuální dopravy začíná být bezpečnost, protože i když základní představa je, že používání motorového vozidla je riskantnější než používání veřejné hromadné dopravy, musíme myslet na to, že např. přeprava dětí do škol od místa bydliště přímo před školu je podstatně bezpečnější osobním automobilem než doprovázená nebo nedoprovázená přeprava s nástupem na zastávky hromadné dopravy s celým rizikem výpadku a nepravidelností ve veřejné hromadné dopravě.


Comments are closed.